SİSLEME SİSTEMLERİ

Sera Uygulamaları

Ortama püskürtülecek su miktarı; seranın hacmine, bulunduğu coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre belirlenen en yüksek sıcaklık ve en düşük nem oranı esas alınarak istenilen nem oranına göre psikometrik diyagram kullanılarak hesaplanır.

Sisleme sistemleriyle canlıların ideal yaşam ortamlarının çok sıcak veya çok soğuk, aşırı nem veya düşük nem durumlarında bozulmasını önlemek ve seradaki nem oranı kontrol altında tutularak bitki yetiştirmesi için çok önemli olan buharlaşma terlemesi ve fotosentez için ideal ortam oluşturmaktır. Seralarda doğru nemlendirme sistemleri ile daha kaliteli bitki, hızlı mahsül, daha az hastalık sağlanır.

Seralarda özellikle yaz sıcaklarında ürünler için sağlıklı yetiştirme ortamı sağlanamamaktadır. Bitkilerin yetişmesi esnasında yaşanan yoğun sıcaklar, büyümeyi yavaşlatmakta, buna ilaveten sera içerisinde çalışma şartları gittikçe zorlaştığından çalışanlar tarafından ürünlerin takibi ve bakım işlemleride olumsuz yönde etkilenmektedir.

Sisleme nozülünden püskürtülen su zerreciklerinin, buharlaşma sonucu havanın ısısını alarak; 15 ºC ye kadar ısı düşmesi sağlanabilmektedir. İstenilen nem değerine göre havanın nemi %95'lere kadar çıkabilmekte veya nemli hava dışarı atılarak ortamın serinletilmesi sürdürülebilmektedir. Düşen sıcaklıkla birlikte; çalışma ortamı ve bitkinin yetişmesi için daha uygun şartlar oluşturulduğundan fire oranları azalmakta ve verimlilik artmaktadır.

Hayvan Barınakları

Sisleme ile hayvan barınaklarında ortamda 10-15 ºC kadar serinletme ve istenilen oranlarda nemlendirme yapılabilmektedir. Bu sayede hayvanlar için ideal yaşam ortamı oluşturulmakta, bunun sonucunda ürün miktarının ve kalitesinin arttırılması sağlanabilmektedir.

Özellikle süt ineklerinde yüksek sıcaklıklarda hayvanların strese girdikleri bilinmektedir. Bu stres hayvanların süt verimliliğini yüksek oranda etkilemektedir.

Canlıların bulunduğu ortamın serinletilmesi ile hayvanlar için gerekli ortam sağlanmaktadır. Ayrıca ineklerin daha besili olması ve verimliliğinin artması için serinletilecek bölgeler yemlenme bölümlerine yakın yerler seçilerek hayvanların bu alanları terci etmeleri ve daha fazla yemlenmeleri sağlanmaktadır.

Sisleme dağdelen